How to

วิธีกดข้ามครอบลิงค์

1. กดคลิ๊กในช่องสี่เหลี่ยม

1

 

2. รอ 3 วิให้กดปุ่ม GET LINK บ้างครั้งจะขึ้นคำถามให้เราตอบ แบบรูปภาพ

2